21. december 2017

Udfasning af medicinsk zink til smågrise – status og strategi

D. 1. februar 2018 inviterer Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion foderstof- og lægemiddelvirksomheder til interessentmøde om udfasning af medicinsk zink.

I 2022 træder forbud mod brug af medicinsk zink til smågrise i kraft. Det betyder, at der inden for de næste 4½ år skal findes nye løsninger til, hvordan svineproducenter kan fravænne smågrise uden brug af medicinsk zink i fravænningsfoderet.

SEGES Svineproduktion inviterer i den forbindelse foderstof- og lægemiddelvirksomheder til et orienteringsmøde d. 1. februar 2018, hvor Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion, vil præsentere strategien for udfasningen. Der vil desuden være indlæg fra Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Det endelige program samt tilmelding følger – men sæt allerede nu kryds i din kalender. Mødet afholdes på Axelborg i København.