22. december 2017

Slut med beregnet index på dyr fra ophørende avls- og opformeringsbesætninger

DanAvl stopper med at beregne index på dyr fra ophørende avls- og opformeringsbesætninger 1. januar 20

Fra den 1. januar vil de avl- og opformeringsbesætninger, som ikke er med i det nye DanAvl ikke længere få beregnet index i Danavl databanken og det vil ikke længere vil være tilladt for dem at bruge brandet DanAvl.

Dyr købt efter denne dato fra ikke-tiltrådte avls- og opformeringsbesætninger vil således ikke være DanAvl-dyr og der vil ikke være beregnet eller oplyst DanAvl- index og dyrene kan ikke findes i DanAvl Databanken.

Sobesætninger, der har handlet med ikke-tiltrådte avls- og opformeringsbesætninger, kan altid få oplyst Danavl-index på de dyr, der er indkøbt før 1.1.2018.

I DanAvl genberegnes indexværdierne hver uge, således at de nye værdier konstant er opdaterede. Hvert avlsdyr er udstyret med et index, der er et estimat af dyrets genetiske værdi. Index 100 er et udtryk for den aktuelle gennemsnitsværdi i avlspopulationen.

Jo højere index jo mere avlsværdi har dyret og den information har afgørende betydning, når der skal udvælges forældre til næste generation af polte og slagtesvin.