2. januar 2018

Nytårshilsen fra Erik Larsen

Formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion ser tilbage på året, der er gået og frem mod endnu et spændende år.

Der har været nok at se til for danske svineproducenter i 2017. Og meget at glæde sig over, når man ser på økonomien. Den bedste i mange år.

Samtidig betyder frihandelsaftalen mellem hhv. EU og Canada og EU og Japan højst sandsynligt, at vi vil se øget eksport til de to lande, ligesom vi nu også får mulighed for at sælge forarbejdet kød til Kina. Det er noget, vi har arbejdet hårdt på, og det er ikke bare en stor gevinst for os svineproducenter, men for hele Danmark.

I 2018 forventer vi en lavere notering end i 2017. Til gengæld tror vi på, at moderniseringsstøtten, samt de tiltag slagteriselskaberne har taget i brug til renoveringer og nybyggerier, vil sikre flere slagtesvin i Danmark. At styrke slagtesvineproduktionen i Danmark er helt afgørende for svinesektoren i fremtiden.

Når vi siger 2017 i dansk svineproduktion, bliver det også svært at komme uden om DanAvl. Det glæder mig, at vi har fået stiftet det nye DanAvl P/S. Selvfølgelig er det ærgerligt, at en gruppe avls- og opformeringsbesætninger ikke kunne se sig selv i det nye set-up, men vi er sikre på, det er den rigtige model, som vil styrke salget af Danavl-genetik på verdensmarkedet. 

I 2017 oplevede vi en rekordhøj avlsfremgang, og i 2018 styrker vi avlsarbejdet yderligere med fuld genomisk selektion, hvor vi DNA-tester alle avlsdyr for at sikre os, at kun de bedste dyr indgår i avlsarbejdet og kommer på KS-stationerne.

Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor der også bliver rigeligt at se til. For nylig kom det nye fosforkort, som afgør hvor meget fosfor, der må udbringes med svinegylle pr. hektar. Det er der mange svineproducenter, der kommer til forholde sig til og indrette sig efter.

I årets løb har vi desværre set afrikansk svinepest rykke længere ind i Polen. Det er vigtigere end nogensinde før, at vi alle sammen arbejder hårdt for at undgå smitte i Danmark. Hvis der bliver konstateret afrikansk svinepest i Danmark, vil det koste danske svineproducenter mindst 2,5 milliarder kroner, og det vil ødelægge de eksportaftaler med udlandet, som vi har kæmpet for i så mange år. Derfor er det afgørende, at transportører overholder karantænereglerne og at alle, der eksporterer, tjekker bilernes vaskecertifikater. Hver gang!

Vi har rykket os utroligt meget på dyrevelfærd de sidste 20 år, men vi skal videre. Vi ser end i en fremtid med løsgående søer i farestierne, grise med hele haler og om muligt ingen kastration. I første omgang tager vi lokalbedøvelse i brug ved kastration i løbet af 2018, og på sigt håber vi på løsninger på hangriselugten, som markederne verden over kan acceptere.

I bestyrelsen for Landbrug &Fødevarer Svineproduktion er vi ved at færdiggøre en ny strategi for svinesektoren, og vi glæder os til at præsentere den i 2018.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår. Jeg håber, I er kommet vel ind i det nye år.

Erik Larsen
Formand, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion