2. januar 2018

Yderligere stramninger i DANISH Transportstandard

Kampen mod Afrikansk Svinepest intensiveres. Utilstrækkelig dokumentation koster derfor to transportører DANISH-godkendelsen.

Det er vigtigere end nogensinde, at man som DANISH-godkendt transportør/eksportør kan dokumentere, hvor i udlandet man har kørt. Truslen om at få Afrikansk Svinepest ind i Danmark er stigende, eftersom udbruddene blandt vildsvin i Østeuropa rykker længere mod vest og nord. Derfor slår branchen også hårdt ned på de transportører, der trods krav om dokumentation, ikke kan levere tilstrækkeligt bevis for, hvor i udlandet deres biler har kørt.

”Vi er nu i en så alvorlig situation, at det på ingen måde kan accepteres, at vi ikke ved præcist, hvor de biler, der kommer til Danmark fra udlandet, har været,” siger næstformand i Landbrug & Fødevarer, Asger Krogsgaard, der sidder i styregruppen bag DANISH-ordningen. Styregruppen har netop suspenderet to DANISH-godkendt transportører, der havde uoverensstemmelser i den fremlagte dokumentation. 

”For at opretholde den høje sundhedstilstand, vi har i Danmark, er det uhyre vigtigt, at vi kender til hvor transportbilerne har været, så vi kan sikre os, at de følger karantænereglerne. Derfor er også andre transportører blevet bedt om at fremsende yderligere dokumentation, og risikerer samme skæbne, hvis ikke vi får tilstrækkelig dokumentation for deres præcise færden,” siger Asger Krogsgaard.

Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte transportører. Hvis man ikke anvender en DANISH-godkendt transportør eller eksportør, skal der ved afhentning af grise og inden læsning af dyrene udleveres et vaskecertifikat (hvis bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs). Man har med andre ord selv ansvar for, at bilen har overholdt eventuel karantæne, og som svineproducent er man forpligtet til at opbevare godkendte vaskecertifikater og transportdokumenter i op til 2 år og skal til enhver tid kunne fremlægge disse.