9. januar 2018

Forgæves forsøg på overtagelse af orner

På trods af stor velvillighed fra Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion har det ikke været muligt at indgå en fornuftig aftale om at overtage afgående avleres KS-orner. Det betyder, at sæddoser i en kort periode vil være fortyndet en smule. Den faglige vurdering er, at konsekvenserne vil være minimale.

Den 1. januar 2018 skulle orner fra de avlere, som er gået ud af DanAvl, ud fra KS-stationerne Mors og Hatting. For at undgå mangel på blandingssæd fra Duroc i en kortere periode har Landbrug & Fødevarer tilbudt at forlænge lejeaftalen med de ophørende avlere indtil de blivende og nye DanAvl-avleres orner kunne komme på KS.

På grund af forhandlingerne er aftalen blevet forlænget med en uge, men udløb den 7. januar. Og der er ikke udsigt til en forlængelse.

”Vi har desværre ikke kunne lande en aftale med de ophørende avlere og deres advokat. Vi var gået med til at betale de 6.000 kroner ekskl. moms per KS-orne, som de har krævet. Men udover en relativt høj pris har de også krævet adgang til avlsindeks i fremtiden ligesom de har nægtet at gå med til at en aftale om en frafaldsskrivelse,” siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Det betyder, at avlerne nu skal hente deres orner hjem fra KS-stationerne eller at de bliver slagtet.

Fortynding af sæd i et par uger

Konsekvensen af, at det ikke har været muligt at forlænge aftalen, betyder, at KS-stationerne vil være nødt til at fortynde sæddoserne i en kort periode, indtil nye orner indtager pladserne. En tidligere afprøvning har vist, at man med en sæddose med 25 % mindre sæd vil have et fald på max. 0,2 grise/kuld.

”Vi regner ikke med, at det vil have økonomiske konsekvenser for køberne af sæddoser i den periode. Men ønsket havde da klart været, at vi havde kunnet lande en aftale. Men nu ser vi fremad og ser frem til at være tilbage på normal inden længe,” siger Erik Larsen.

Der vil blive fortyndet med følgende mængde:

Uge 1, 2018: 0%

Uge 2, 2018: 0% 

Uge 3, 2018: 20% (Mindre end 0,2 færre gris/kuld)

Uge 4, 2018: 20% (Mindre end 0,2 færre gris/kuld)

Uge 5, 2018: 10-20% efter aftale (Ved 20 %: Mindre end 0,2 færre gris/kuld. Ved 10 %: Ingen forventning om dårligere resultater)

Uge 6, 2018: 10% (Ingen forventning om dårligere resultater)

Uge 7, 2018: 0%