9. januar 2018

Erik Larsen: Ærgerligt at en aftale ikke er faldet på plads

Formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at få en aftale om overtagelse eller fortsat leje af orner fra de ophørende avlere.

De seneste par uger har Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion været i kontakt med de avlere, som har valgt at forlade DanAvl. Målet har været at få en aftale på plads om at købe eller leje de KS-orner, som står hos Hatting og Mors. Men den aftale er ikke faldet på plads.

”Vi har sagt ja til at overtage eller leje deres Duroc-orner, men siden hen er der kommet nye krav, som vi ikke har kunnet efterleve,” siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion. 

Først krævede de, at de også i fremtiden ville have beregnet indeks samt have adgang til avlsdatabasen i fremtiden, derefter ville de have, at Landbrug & Fødevarer skulle købe alle orner og ikke kun Duroc og sidst men ikke mindst afslog de at gå med til en frafaldsskrivelse, så de efter et salg ikke kunne komme med en række sagsanlæg om sagen med KS-ornerne.

”Jeg synes, vi hele tiden har udvist velvillighed. Og vi vil bare gerne have afsluttet sagen om KS-ornerne en gang for alle. Derfor har vores krav været, at afslutte denne sag til fuld og endelig afgørelse ved at købe deres orner. Men sådan skulle det altså ikke være,” forklarer Erik Larsen.

Nye orner på vej

Der er lukket for aftapning af ornerne fra de ophørende avlere og ornerne vil blive fjernet snarest. Der er lige nu nye orner i afprøvning hos forsøgsstation Bøgildgård. Disse orner vil inden længe blive indsat hos Hatting og Mors, så produktionen kan fortsætte som hidtil.