16. januar 2018

2017 et rigtig godt år - 2018/2019 bliver udfordrende

2017 forventes at blive et særdeles godt år for svineproducenterne. De opnåede salgspriser har ligget noget over priserne i et ”normalt år”.

Det er især smågriseproducenterne, der ser ud til at have være begunstiget af de gode priser i 2017. En gennemsnitlig smågriseproducent lander et driftsresultat efter ejerløn mv. på over 2 mio. kr. Slagtesvineproducenterne oplever et noget lavere, men dog positivt resultat for 2017.

I den nye prognose for svineproducenternes indtjening for årene 2017-2019 har vi nedjusteret priserne i forhold til tidligere. I 2018 forventes afregningsprisen nu at falde til et niveau, der ligger noget under priserne i et ”normalår”. Nedjusteringen skyldes overvejende, at produktionen af svinekød er steget kraftigere end forventet, især i de store eksportør-lande USA, Canada og Brasilien. Derudover forventes en ret betydelig stigning i svineproduktionen i EU i 2018. De lavere priser forventes at fortsætte ind i 2019.

De nye prisforventninger for 2018 og 2019 betyder desværre, at økonomien hos svineproducenterne bliver udfordret. Det er kun den bedste tredjedel af producenterne, der vil opnå positive driftsresultater efter ejerløn mv. Den dårligste tredjedel kan derimod se frem til et par hårde år, hvor der kan opstå behov for tilførsel af likviditet. Det vil særligt være udtalt hos slagtesvineproducenterne.