18. januar 2018

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Ansøgningsrunden for etablering af løsdrift i farestalde åbner for ansøgninger om tilskud i perioden 15. juni 2018 – 30. august 2018.

Går du med planer om etablering af løsdrift i din farestald, kan du nu læse Landbrugsstyrelsens vejledning for farestaldsordningen 2018. Der er åbent for ansøgninger fra d. 15. juni 2018 -  30. august 2018.

Ansøgningspuljen er 18 mio. kr. (14 mio. kr. til nye stalde og 4 mio. kr. til ombygning).

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud, skal du være opmærksom på:

  • Du kan kun indsende én ansøgning per CVR nr. per indsatsområde
  • Der er ikke krav om modenhed ved ansøgning – i form af f.eks. miljøgodkendelse mv.
  • Det samlede tilskudsbeløb kan maksimalt være 3,7 mio. kr. per ansøgning
  • Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,2 m2 pr. so (midt-midt sti-mål)
    midt-midt centrum måler du således:

Landbrugsstyrelsen udvælger og støtter projekter ud fra to kriterier, som styrelsen har fastsat. Det er dels gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier og dels andelen af fast gulv (med mulighed for op til 5 % dræn) i hver enkelt af de ansøgte farestier.

Point tildeles efter størrelse af farestier.

Høringsudkast Point
5,2 - 5,4 m2 1
5,5 - 5,7 m2 2
> 5,7 m2 3
Andel fast gulv, med op til 5 % dræn
> 40 % i samtlige ansøgte farestier 0,5
< 40 % i samtlige ansøgte farestier 0

Du skal have mindst 1,5 point for at være tilskudsberettiget.

Du kan følge med her på hjemmesiden, hvor vi løbende informerer, når der kommer nye informationer fra Landbrugsstyrelsen.

I forhold til miljøansøgning, så skal du vælge enten ’Kassesti – delvist fast gulv’ eller ’Kassesti – fuldspaltegulv’, da der ikke er selvstændige kategorier for farestier til løse søer.