19. januar 2018

Obligatorisk hygiejnekursus skal forebygge spredning af husdyr-MRSA fra stalden

Fra 1. januar 2018 er det for alle, der arbejder med levende grise, obligatorisk at tage et online hygiejne kursus. Kurset skal sikre, at alle personer, der erhvervsmæssigt håndterer levende svin, får viden til, hvordan de holder husdyr-MRSA inde i stalden.

Nyt e-kursus skal sikre, at der er styr på hygiejnen i grisestalden, så sygdomme og bakterier ikke kommer med ud af stalden. Det nye kursus er udviklet af Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA på Statens Serum Institut for Fødevarestyrelsen. Fra 1. januar 2018 er kurset obligatorisk for alle, der arbejder med levende grise; både ansatte i svinebesætninger, på samlested, marked eller på slagteri samt for chauffører der transporterer levende grise.

"Kurset giver blandt andet viden om antibiotikaresistens, og hvordan man forebygger, at det kommer med ud af stalden og videre ud i samfundet, hvor de resistente bakterier udgør en sundhedsrisiko," siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen.

For allerede ansatte landmænd skal kurset være gennemført inden 1. april 2018, og for fremtidige ansatte skal kurset gennemføres indenfor en måned efter ansættelsesdato.

Udover at sikre at bakterierne holder sig inde i landets grisestalde, skal kurset også være med til at øge bevidstheden blandt folk, som arbejder med levende grise, om, at husdyr-MRSA skal tages alvorligt.