29. januar 2018

Gødevæg kan mindske arealet med gødning

En ”gødevæg” er testet i et forstudie for at vurdere, om gødningsafsætning kan begrænses til 1/3 af spaltegulvsarealet. Resultatet er lovende.

”Gødevægge” placeret på spaltegulvet i aktivitetsområdet i drægtighedsstier med ESF har vist lovende resultater i en lille forundersøgelse baseret på fire hold søer.

”Vi kunne se, at søerne primært gødede på den del af spaltegulvet, hvor gødevæggen var placeret. Den tredjedel af spaltegulvsarealet, der var længst væk fra gødevæggen var helt fri for gødning,” siger Lisbeth Brogaard Pedersen fra SEGES Svineproduktion.

Fordi gødevæggen kan holde en større del af stien fri for gødning, er det også tænkeligt, at en gødevæg kan reducere ammoniakfrigivelsen i stalden og derudover forbedre bensundheden i kraft af bedre skridsikkerhed. 

En afgrænset gødezone

I forstudiet blev en gødevæg placeret på spaltegulvet i hver af fire forsøgsstier. Målet var at skabe en afgrænset gødezone omkring en gødevæg, for derigennem at koncentrere søernes gødningsafsætning på et mindre område af spaltegulvet.

Gødevægge antages at kunne være relevante i storstier til ikke alene til søer, men også til grise i vækst, hvor flokstørrelse/totalareal og stiindretning muliggør en placering af en fritstående gødevæg.

”Det koster selvfølgelig lidt at sætte en gødevæg op, men det er hurtigt og nemt at prøve om det har effekt i egen besætning, og væggen er tilsvarende nem at fjerne igen,” siger Lisbeth Brogaard Pedersen.