25. januar 2018

Få bedre holdstyring i farestalden - tag til soseminar

Hvordan bedre holdstyring i farestalden kan være med til at give et mere stabilt flow af søer og pattegrise, kan du høre mere om, når vi holder soseminar d. 21. marts 2018.

Større kuld giver et stigende pres på mange af de nuværende produktionsanlæg i farestaldene, der er dimensionerede til færre grise pr. årsso. Det giver et pres på farestalden, hvor pattegrisedødelighed og for lav fravænningsvægt kan være et problem.

På Soseminaret d. 21. marts 2018 tager vi fat om denne problemstilling, hvor vigtigheden af en bedre holdstyring blandt andet er på programmet. God holdstyring betyder flere levende pattegrise, høejre gennemsnitlig fravænningsvægt og mindre spredning i alderen på grisene ved fravænning.

Seminaret byder på et varieret program, men hvor fokus er på sikring af en fortsat stigende produktivitet i de danske sohold. Du kan blandt andet høre om:

  • Kapacatitet og holdrift: tilpasninger giver resultater på bundlinjen
  • Korrekt foder er en forudsætning for, at soen kan passe grisene
  • Flere grise skal overleve
  • Dyb inseminering – det nye sort

Vi åbner op for tilmelding i starten af februar, hvor du også kan se det fulde program, men sætte allerede nu kryds i din kalender, så du kan få viden og inspiration med hjem til dit daglige arbejde i farestalden.