31. januar 2018

Fødevarestyrelsen kontrollerer dyrevelfærd og transport i 2018

Fødevarestyrelsen sætter især fokus på dyrevelfærd, når de i løbet af 2018 gennemfører fire kontrolkampagner i 600 svinebesætninger.

Fødevarestyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at de i løbet af 2018 gennemfører fire kontrolkampanger i cirka 600 svinebesætninger og på 100 opsamlingssteder.

De fire kontrolkampanger er:

 • Rengøring og desinfektion af transportmidler til svin
  I februar vil Fødevarestyrelsen kontrollere omkring 300 transportmidler til svin for at se, om vognene efter transport bliver rengjort og desinficeret korrekt.

  Kampagnen skal skærpe opmærksomheden på risiko for smitte via snavsede transportmidler og dermed forebygge alvorlige smitsomme husdyrsygdomme som eks. Afrikansk Svinepest i Danmark.
 • Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer
  Fra 1. april til 30. september får 400 svinebesætninger besøg af Fødevarestyrelsen. De vil bl.a. kontrollere, om syge og tilskadekomne søer og slagtesvin får den rette behandling. Bliver de syge grise behandlet med medicin, vil de undersøge, om det sker efter dyrlægens anvisninger, og om grisene bliver opstaldet på blødt underlag i velindrettede sygestier. 
 • Transportegnethed af svin
  Fødevarestyrelsen kigger især efter grise med navlebrok, halebid, er halte eller har dårligt huld, når de kontrollerer transportegnethed af svin. Grise må kun transporteres, hvis de er egnede til transport, og det er svineproducenten, der har ansvaret for, at der kun sættes transportegnede svin i udleveringsfaciliteten.

  Fødevarestyrelsen kontrollerer cirka 100 transporter til samlesteder og slagterier i perioden 1. april til 30. september.
 • Anvendelse, registrering og opbevaring af lægemiddelzink
  I den sidste kampagne i 2018 vil Fødevarestyrelsen kontrollere omkring 200 svinebesætninger for at se, om lægemiddelzink til svin bliver registreret korrekt. Kampagnen vil også se på, om lægemidlet bliver opbevaret, opblandet og tildelt korrekt, og om reglerne for foderlægemidler overholdes.

  De 200 svinebesætninger får besøg af Fødevarestyrelsen i perioden 1. september til 30. november.