31. januar 2018

Masker nedsætter risiko for at blive MRSA positiv

Ny undersøgelse afdækker, hvor længe man er bærer af husdyr-MRSA efter kort tids ophold i en stald, og om brug af støvmaske kan nedsætte risikoen.

118 landbrugselever har deltaget i en undersøgelse udført af Statens Serum Institut i samarbejde med SEGES Svineproduktion. Alle elever blev undersøgt, før de gik ind i en MRSA-positiv svinebesætning, straks efter de kom ud og igen efter en, to og syv dage. Den ene halvdel af eleverne bar masker, mens den anden halvdel opholdt sig i stalden uden masker.

”Tidligere undersøgelser har vist, at de fleste samler MRSA-bakterien op efter kort ophold i en MRSA-positiv besætning. Det bekræfter vores undersøgelse og vi har set, at langt de fleste har smidt bakterien igen inden for 24 timer,” siger dyrlæge Øystein Angen fra Statens Serum Institut, som har været projektleder på projektet.

Dyrlæge Lotte Skade fra SEGES Svineproduktion fortæller om undersøgelen med brug af engangsmaske i besætninger med husdyr-MRSA.

Samtidig har undersøgelsen vist, at man ved at bruge engangsmaske nedsætter risikoen for at samle bakterien op: 62% af de besøgende, som ikke havde støvmaske på, var MRSA-positive, da de forlod stalden, mens kun 9% af de besøgende, som bar støvmaske, var MRSA-positive.

Relevant for gæster

Engangsstøvmasker kan derfor være relevant for besøgende i svinestalde. Men kun til gæster, som opholder sig kort tid i stalden.

”Støvmaskerne, som vi har brugt i forsøget, må kun bruges tre timer om dagen, da de ellers kan skade lungerne. Derfor er det kun relevant i forbindelse med korttidsbesøg i stalden. For eksempel håndværkere eller dyrlæger,” siger dyrlæge Lotte Skade, som har været projektleder fra SEGES Svineproduktion.  

Hun forklarer dog, at det ikke vil være problematisk at besøge en svinestald, selvom man ikke bærer støvmaske. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der nemlig ”praktisk taget ingen risiko for at blive langtidsbærer af husdyr-MRSA ved enkeltstående besøg”.

”Men masker kan være en ekstra sikkerhed for dem, som ønsker det,” siger Lotte Skade.