2. februar 2018

KS-stationerne: Mindre sæd end forventet

KS-stationerne vil være nødt til at fortynde sæddoserne yderligere i en kort periode.

Der har været gjort en stor indsats for at få erstattet de ophørende avleres orner på KS-stationerne med nye Duroc-orner. 

Forventningen var, at situationen stort set ville være normaliseret i uge 6. Men den seneste vurdering på KS- stationerne er, at der er lidt mindre sæd end forventet fra de mange unge orner, der er taget ind til sædproduktion. 

Derfor har Landbrug & Fødevarer Svineproduktion lagt en ekstra uge til den periode, hvor Durocsæden bliver fortyndet med 20 %. Som det tidligere er meldt ud, kan 20 % fortynding have en marginal effekt på kuldstørrelsen på op til 0,2 gris pr. kuld. 

Så i uge 6 er der 20 % fortynding og herefter følger 1-2 uger med 10 % fortynding, men her er der ingen forventning om ringere kuldstørrelse. 

Plan for fortynding af sæden: 

  • Uge 6: 20 % (op til 0,2 grise mindre pr. kuld) 
  • Uge 7: 10 % (ingen forventet effekt) 
  • Uge 8: 0-10 % (ingen forventet effekt)  
  • Uge 9: Normal dosis