5. februar 2018

Ulrik Bremholm nyt medlem af sektorbestyrelsen

Bestyrelsen for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion har konstitueret sig. Erik Larsen er genvalgt som formand og Søren Søndergaard er genvalgt som næstformand. Med en enkelt undtagelse er der ingen udskiftning i sektorbestyrelsen.

Nyt medlem af sektorbestyrelsen er Ulrik Bremholm fra Rubenlund Agro A/S på Langeland, som er udpeget af Danish Crown. Han afløser Søren Bonde.  

”Jeg forventer, at skulle arbejde med nogle komplekse problemstillinger i et utrolig interessant forretningsområde, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet,” siger Ulrik Bremholm.

Ulrik Bremholm er 5. generation af Rubenlund Agro A/S, som producerer 1.000 slagtesvin om ugen samt driver planteavl og maskinstation. Derudover arbejder de med events og turisme og står blandt andet for udlejning af Segways til turister.