9. februar 2018

Gyllekøling godkendt: Kan også reducere lugt

Afprøvninger fra SEGES Svineproduktion har vist, at gyllekøling også kan reducere lugt. På den baggrund er teknologien optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

SEGES Svineproduktion har gennemført en række afprøvninger af effekten af gyllekøling. De nye afprøvninger betyder, at den ammoniakreducerende effekt af gyllekøling for hhv. svinestalde med rørudslusning og linespil opdateres på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Afprøvningerne har desuden vist en lugtreducerende effekt i stalde med rørudslusning, hvor gyllekøling kan give op til 20 % lugtreduktion.

Gyllekøling i svinestalde har hidtil kun været midlertidigt optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste, da det har været nødvendigt med ny dokumentation for at leve op til Miljøstyrelsens krav for dokumentation af miljøeffekt og driftsikkerhed. Denne dokumentation har SEGES altså nu gennemført. Teknologilisten er en liste, med alle godkendte teknologier som har en dokumenteret reduktion af ammoniak og/eller lugt.

”Det er glædeligt, at der nu er bevis for, at gyllekøling, ud over at bidrage med billig varme til svineejendommene, også har positive effekter på miljøet og omgivelserne,” siger Michael Holm.