14. februar 2018

DANISH Transportstandard gavner alle producenter

Siden 1. januar har der været delvis brugerbetaling på DANISH Transport-standard. Ordningen er med til at sikre den nødvendige høje kvalitet af smitte-beskyttelse ved grænserne.

Som alle andre typer forsikringer er udbyttet af DANISH Transportstandard en størrelse, der er svær at sætte værdi på. Uanfægtet af dette har svinebranchen, i samarbejde med kvægbranchen, siden 2010 opbygget et solidt bolværk mod smitsomme sygdomme ved den danske grænse. Her samarbejdes der med tre DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser, der sørger for at desinficere dyretransportbiler, som henter grise i Danmark.

”Vi har det seneste år intensiveret vores indsats ved grænsen, da vi har set flere eksempler på vildsvin i Polen, som har været smittet med Afrikansk svinepest. DANISH Transportstandard er derfor en absolut nødvendighed, hvis vi fortsat vil producere grise i Danmark. Men det er ikke nogen billig løsning. Derfor har bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion 2017 besluttet, at halvdelen af omkostningerne skal dækkes af de svineproducenter, der eksporterer grise. Den anden del betaler fællesskabet via genmidler,” siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Stigende eksport og skærpet kontrol

Antallet af vaskede og desinficerede transportbiler afhænger af, hvor mange grise der eksporteres. I 2015 blev ca. 12 mio. smågrise (0 – 50 kg) eksporteret, i 2016 var tallet 13,2 mio. og i 2017 var det 13,6 mio.

”Den stigende smågriseeksport har betydet, at antallet af biler, der bliver vasket og desinficeret, er steget. Derfor har styregruppen bag DANISH-ordningen blandt andet indført et forhøjet beredskab med sorte områder, der kræver ekstra karantæne. Alt dette betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at drive DANISH Transportstandard,” siger Erik Larsen.

Fordelingen af budgetposterne for DANISH Transportstandard i 2017. Regnskabet er ikke endeligt, hvorfor tallene er foreløbige:

Aktivitet

Kr., mio.

% af budget

Vask & desinfektion

12,3

70

Kontrol og lønninger*

4,1

25

IT

0,6

3

Øvrige

0,4

2

Total

17,4

100

* Dækker uvildig tredjepartskontrol med ordningen, samt aflønning af 3 deltids akademikere, 1 koordinator og 5 sagsbehandlere, der er med til at opretholde aften- og weekendvagter.

Fakta: Delvis brugerbetaling

For 2018 er fordelingsnøglen fastsat efter et estimat på 14 mio. eksporterede grise i 2017. Med et budget på 17,4 mio. kr. giver det 1,24 kr. pr. eksporteret gris. Halvdelen skal betales af de producenter, der eksporterer grisene, hvilket svarer til 0,62 kr. De resterende 0,62 kr. betales af genmidler.

Ordningen med delvis brugerbetaling er trådt i kraft d. 1. januar 2018.