12. marts 2018

Medicinsk zink: SEGES Svineproduktion lancerer ny ambitiøs handlingsplan

SEGES Svineproduktion tager det næste store skridt i arbejdet med at finde alternativer til medicinsk zink i svineproduktionen med lancering af en ny, ambitiøs handlingsplan. Handlingsplanen indeholder 12 konkrete tiltag inden for 3 forskellige indsatsområder.

”I flere år har de danske svineproducenter haft fokus på at reducere forbruget af zink. I 2016 lancerede vi den første handlingsplan med 7 konkrete initiativer, som skulle reducere forbruget af zink. Det har blandt andet ført til, at det årlige forbrug i slagtesvineholdet er faldet med mere end 136 tons zink siden 2016,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør for SEGES Svineproduktion.

I den nye handlingsplan bliver der sat yderlige resurser ind for at udfase brugen af medicinsk zink i forbindelse med fravænning.

”Nu tager vi næste skridt og sætter handling bag yderligere 12 konkrete initiativer, der skal bringe os videre af denne vej,” lyder det fra Christian Fink Hansen.

Ny ambitiøs handlingsplan

De syv punkter i ”Handlingsplan 1” er alle gennemført med et tilfredsstillende resultat. Men siden da har EU-Kommissionen vedtaget en tilbagekaldelse af markedsføringstilladelsen for medicinsk zink. Derfor lancerer SEGES Svineproduktion nu ”Handlingsplan 2” og sætter endnu flere resurser ind for at finde en acceptabel løsning på udfasning af medicinsk zink.

”Vi tror på, at vi med ”Handlingsplan 2 for udfasning af medicinsk zink” kan komme i mål, inden et forbud træder i kraft om senest 4,5 år. Men det er ikke nogen nem opgave, vi er sat på, og det kræver hårdt arbejde at finde alternativer, som ikke vil forringe dyrevelfærden eller hæve antibiotikaforbruget,” siger Christian Fink Hansen.

Ny anbefaling til dosering

SEGES Svineproduktion anbefaler allerede nu at svineproducenter forsøger at reducere dosseringen af me-dicinsk zink i den første periode efter fravænning fra 2,5 kg zink per ton foder til 1,5 kg.

”Vi har i SEGES Svineproduktion undersøgt, om landmanden selv kan gøre noget for at nedsætte forbruget af medicinsk zink. Og her har vores test vist, at man kan gå fra 2,5 kg zink per ton foder til 1,5 kg uden forringelse af produktivitet og sundhed. Derfor er der potentiale for, at flere kan gøre det,” siger Christian Fink Hansen.

Reduktionen af medicinsk zink løser dog ikke udfordringen med en total udfasning af brugen.

”Der ligger en enorm opgave foran med at finde alternativer til medicinsk zink, som er lige så effektive. En reduktion af forbruget er en god start, men det løser ikke problemerne, vi står over for, når forbuddet træder i kraft,” forklarer Christian Fink Hansen.