12. marts 2018

Ny handlingsplan for udfasning af medicinsk zink

Arbejdet med ”Handlingsplan 1 for udfasning af medicinsk zink” fra 2016 er afsluttet og bliver afløst af en ny handlingsplan.

I februar 2016 lancerede SEGES Svineproduktion 1. handlingsplan for at nedsætte forbruget af zink. Der blev iværksat syv konkrete tiltag med det formål at mindske forbruget, både i forhold til medicinsk zink hos smågrisene og zink som tilsætning til slagtesvinefoder.

”Det har blandt andet ført til, at det årlige forbrug i slagtesvineholdet er faldet med mere end 136 tons zink siden 2016. I den nye handlingsplan bliver der sat yderlige resurser ind for at udfase brugen af medicinsk zink i forbindelse med fravænning med 12 konkrete tiltag inden for 3 kategorier, ” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør for SEGES Svineproduktion.