12. april 2018

Besætning søges til afprøvning

Kan vaccination mod rabies forbedre sundheden hos smågrise? Det vil SEGES Svinproduktion i samarbejde med DTU og SSI undersøge. Vi søger derfor en besætning, hvor vi kan gennemføre afprøvningen. 

Fra mennesker og hunde ved man, at der er et eller andet i rabiesvaccinen, der gør, at man bedre overlever alle mulige andre sygdomme. Nu vil vi undersøge, om en rabiesvaccine også kan forbedre grisenes overlevelse frem til 30 kg.

I et projekt, der gennemføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Statens Serum Institut, skal det undersøges, om vaccination af smågrise mod rabies kan beskytte mod andre typiske infektionssygdomme i besætningen, fx hjernebetændelse og diarré. Det er særligt interessant, om rabiesvaccination medfører lavere dødelighed og lavere antibiotikaforbrug i farestalden og/eller i smågrisestalden.

SEGES søger en besætning, hvori afprøvningen kan gennemføres. Krav til afprøvningsbesætningen:

  • minimum 40 søer pr. ugehold i farestalden
  • produktion af LYxD 30 kg’s grise
  • sektioneret drift af farestald (så vidt muligt)

Besætningen kompenseres for øget arbejdstid brugt i forbindelse med afprøvningen.

Ideen bag projektet udspringer fra sundhedsforskning hos mennesker, hunde og mus. Her tyder det nemlig på, at rabiesvaccinen kan beskytte mod andre bakterie- og virusinfektioner, der ikke er relateret til rabies. I de seneste år har Statens Serum Institut deltaget i flere afprøvninger i Afrika, som har vist, at den overordnede ikke-rabies-dødelighed faldt hos både børn og hundehvalpe, hvis de blev vaccineret mod rabies, i forhold til dem der ikke blev rabiesvaccineret. 

Vaccinen mod rabies bruges ikke rutinemæssigt, da rabies ikke findes i Danmark. Dog findes der en kommerciel (inaktiveret) vaccine mod rabies, der er godkendt til grise - Versiguard Rabies Vet fra Orion Pharma - og det er denne vaccine, der skal afprøves. I alt 6.000 smågrise vil ved tilfældig lodtrækning blive tildelt rabiesvaccinen eller ingen vaccine. Smågrisene vaccineres ved cirka 7. levedøgn og følges derefter frem til afgang fra klimastalden. De nødvendige tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen er indhentet og vi forventer opstart med selve afprøvningen i start august 2018. 

Vil du være afprøvningsvært?

Du kan kontakte dyrlæge Lola Tolstrup, hvis du ønsker at være afprøvningsvært i projektet.

Kontakt

Lola Tolstrup
SEGES Svineproduktion
Tlf.: 3339 4438 eller 2031 7449
Mail: loto@seges.dk