13. april 2018

Information om tilskudsordning for løsdrift i farestier

Går du med planer om etablering af løsdrift i farestalden, afholder Landbrugsstyrelsen i maj måned en række informationsmøder om tilskudsordning til løsdrift i farestier.

Landbrugsstyrelsen afholder tre informationsmøder i maj om tilskudsordningerne for løsdrift i farestier, modernisering af kvægstalde og miljøteknologi, hvor sidstnævnte kun er inden for sektorerne æg og fjerkræ, planteavl (reduceret pesticidforbrug) og gartnerier.

Du kan komme til informationsmøde:

 • Onsdag den 9. maj i Sorø hos VKST (Fulbyvej 15, 4180 Sorø)
 • Onsdag den 16. maj i Kolding hos S. A. Christensen (SAC) (Ndr. Havnevej 2, 6000 Kolding)
 • Torsdag den 17. maj i Aalborg hos Agri Nord (Hobrovej 437, 9200 Aalborg)

Hvornår åbner tilskudsordningerne i 2018?

 • Løsdrift i farestalde kan ansøges i perioden fra den 15. juni til den 30. august 2018.
 • Miljøteknologi, hvor du kan søge tilskud inden for sektorerne æg og fjerkræ, planteavl og gartnerier, kan ansøges i perioden fra den 3. august til 2. oktober 2018.
 • Modernisering af kvægstalde kan ansøges i perioden fra den 16. august til den 13. december 2018.

Tilskudspulje 2018 til etablering af løsdrift i farestalde

Ansøgningspuljen er 18 mio. kr. (14 mio. kr. til nye stalde og 4 mio. kr. til ombygning).

Ved ansøgning om tilskud, skal du være opmærksom på:

 • Du kan kun indsende én ansøgning per CVR nr. per indsatsområde
 • Der er ikke krav om modenhed ved ansøgning – i form af f.eks. miljøgodkendelse mv.
 • Det samlede tilskudsbeløb kan maksimalt være 3,7 mio. kr. per ansøgning, og tilskudssum udgør:
  • Nybyggeri: 7.880 kr. pr. etableret stiplads
  • Ombygning: 5.800 kr. pr. etableret stiplads
 • Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,2 m2 pr. so (midt-midt sti-mål). Midt-midt centrum måles således:

 

Ansøgningerne prioriteres ud fra to kriterier. Det er dels gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier og dels andelen af fast gulv (med mulighed for op til 5 % dræn) i hver enkelt af de ansøgte farestier.

Point tildeles efter størrelse af farestier, og du skal have mindst 1,5 point for at være tilskudsberettiget.

Gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier Point
5,2 - 5,4 m2 1
5,5 - 5,7 m2 2
Over 5,7 m2 3
Andelen af fast gulv med mulighed for op til 5 % dræn i hver enkelt af de ansøgte farestier
>40 % i samtlige ansøgte stier 0,5
<40 % i samtlige ansøgte stier 0
I forhold til miljøansøgning, så skal du vælge enten ’Kassesti – delvist fast gulv’ eller ’Kassesti – fuldspalte-gulv’, da der ikke er selvstændige kategorier for farestier til løse søer.

Program og yderligere information