20. april 2018

Billigere og nemmere påvisning af cytomegalovirus

SEGES Svineproduktion undersøger, om man kan påvise cytomegalovirus nemmere og billigere. Hvis det lykkes, vil det være hurtigere at sætte ind med det korrekte tiltag, hvis man har dyr, der er smittet.

Cytomegalovirus er ikke anset som et stort problem i danske besætninger. Men alligevel har vi set at cytomegalovirus kan forværre symptomerne ved en influenzainfektion.

I dag bliver der ofte brugt ”næseskrab” til påvisningen af sygdommen, men metoden giver langt fra et sikkert resultat. Det gør derimod den noget dyrere mikroskopi, hvor man kigger på cellerne i næseslimhindens væv. Men SEGES Svineproduktion vil med nu undersøge hvor sikker metoden med næseskrab er, så sygdommen måske kan påvises hurtigere og billigere i fremtiden.

”Sammen med Laboratorium for svinesygdomme og DTU veterinærinstituttet vil vi se, om metoden med næseskrab kan videreudvikles, så den kan påvise sygdommen mere sikkert. Næseskrab er meget brugt i dag, fordi den er langt billigere end mikroskopi. Men fordi vi ikke ved hvor præcis den er, kan det resultere i, at flere dyr end nødvendigt bliver sat i forkert behandling,” siger Lola Kathe Tolstrup, som er seniorkonsulent hos SEGES Svineproduktion.

Søger prøver

For at videreudvikle metoden med næseskrab undersøger SEGES Svineproduktion og DTU de prøver der kommer ind til Laboratoriet i Kjellerup. Kun indsendelser der i forvejen skal testes for cytomegalovirus bliver brugt til undersøgelsen.

”Når vi får bestillinger ind på mikroskopi for cytomegalovirus på laboratoriet vil de indgå i vores undersøgelse, så vi forhåbentlig i fremtiden kan påvise cytomegalovirus nemmere og billigere. Derfor håber jeg, at flere svineproducenter og dyrlæger i den kommende tid vil få lavet mikroskopier, når der er mistanke om cytomegalovirus i stalden,” siger Lola Kathe Tolstrup.