1. maj 2018

Innovation til gavn for de danske svineproducenter

Ethvert forsøg, der sættes i gang af SEGES Svineproduktion, har til formål at forbedre de danske svineproducenters bundlinje og konkurrenceevne - og at understøtte fremtidens svineproduktion i Danmark under de rammevilkår, vi er pålagt. I SEGES Svineproduktion er vi vores ansvar bevidst, og vi prioriterer alle projekter og forsøg i samråd med aktive danske svineproducenter.
Af Christian Fink Hansen, Sektordirektør for Svineproduktion, ph.d.

Jeg er derfor ærgerlig over det noget sure opstød, der fremgår af Danske Svineproducenters Ugefax 17, hvor de anklager SEGES Svineproduktion for at have spildt landmændenes penge på to specifikke projekter, der blev præsenteret på året Fodringsseminar. På den baggrund vil jeg gerne beskrive resultaterne fra de to projekter: 

Foderautomater

Vi har brug for udvikling af nye foderautomater, der kan sikre en god foderudnyttelse og høj daglig tilvækst. 

Det er konklusionen i dag, hvor der er øget fokus på foderudnyttelsen, og hvor rørfoderautomater er testet mod simple tørfoderautomater med hoved-/skulderadskillelser. 

De simple tørfoderautomater var meget udbredte i 1990’erne og var på daværende tidspunkt produktionssikre. Når de var udformet med hoved-/skulderadskillelse, var der ro under foderoptagelsen og et lille foderspild. Automaterne med hoved-/skulderadskillelse var dyre at producere og forsvandt fra staldene, da de nye ’smartere’ rørfoderautomater kom på markedet, selv om der ikke lå dokumentation for en bedre produktion. Med nutidens høje foderpriser er det nødvendigt at undersøge alle tiltag, der kan reducere foderomkostninger.

Vores nye forsøg har vist, at der var en signifikant bedre foderudnyttelse, når grisene fodres via simle tørfoderautoamter med hoved-/skulderadskillelser, 2,64 FEsv/kg tilvækst, frem med rørfoderautomater, 2,68 FEsv/kg tilvækst. Derudover opnåede grisene - fodret via de simple automater - en højere kødprocent.

De forbedrede produktionsresultater kom samlet til udtryk i en signifikant bedre produktionsværdi pr. gris på 192 kr. for grise fodret med simple tørfoderautomater sammenholdt med 180 kr. for grise fodret med rørfodringsautomater. 

Soja

Det kan ikke betale sig at udskifte dele af almindelig sojaskrå med sojaproteinprodukter i forhold til produktivitet, produktionsværdi eller diarré. Det er konklusionen, når tre forskellige sojaproteinprodukter er sammenlignet med almindelig sojaskrå. 

Baggrunden for projektet var, at man ønskede at undersøge, om sojaproteinprodukter, der er dyrere end almindeligt sojaskråfoder, kan forbedre produktiviteten hos smågrise så meget, at det giver en økonomisk gevinst. Sekundært var det for at afklare, om sojaproteinprodukterne var diarréhæmmende i forhold til almindeligt sojaskrå, når der ikke var medicinsk zink tilsat foderet. Dette var set i lyset af dels de seneste års gult-kort-stramninger og ønsket om at reducere antibiotikaforbruget og dels EU-kommissionens udmelding om forbud mod brugen af medicinsk zink i foder til smågrise. 

Med den forestående udfasning af medicinsk zink til smågrise, er det SEGES Svineproduktions ansvar at være proaktive i at finde løsninger og alternativer mod fravænningsdiarré. Det er vores ansvar at finde løsninger til gavn for de danske svineproducenter – og samtidig sikre, at der ikke bruges unødige omkostninger på blandt andet dyrere sojaproteinprodukter.