8. maj 2018

Virus påvist som årsag til rystesyge hos pattegrise i dansk svinebesætning

DTU Veterinærinstituttet har ved hjælp af en ny diagnostisk metode påvist såkaldt Atypisk porcin pestivirus (APPV) som årsag til rystesyge blandt pattegrise i en dansk svinebesætning.

Fundet af APPV i en dansk besætning er ikke overraskende for DTU, da Atypiske pestivirus tilsvarende er påvist som årsag til rystegrise i  bla. Sverige, Tyskland, Holland, Østrig, Italien og Spanien samt USA.

De Atypiske pestivirus har antageligt være til stede blandt svin  i mange år, men har først de senere år kunne diagnosticeres ved nye avancerede metoder.

Rystesyge hos pattegrise er en sjælden lidelse hos grise og har været kendt i mange år såvel i Danmark som internationalt. 

Pattegrise med rystesyge vil ofte dø af sygdommen, og de overleverende vil typisk være svækkede på grund af hjerne- og nerveskader som følge af virusangrebet.

Rystesyge er ikke en anmeldepligtig sygdom hverken i Danmark eller internationalt.