8. maj 2018

Manual om Vækstmanagement opdateret

Manual om Vækstmanagement er udvidet med tre nye håndbogsblade, så manualen nu også omfatter temperatur, udvejning og indtransport.

Manual om vækstmanagement omfatter en række vejledning til pasning af smågrise og slagtesvin. Manualen er nu udvidet med tre nye vejledninger:

  • ”Temperaturstrategi” viser,hvilken temperatur der skal være målt nede i grisenes leje samt ideer til, hvordan der opnås optimalt klima også for de mindste grise i sektionen.
  • ”Udvejning af svin” er opdateret med en række nye anbefalinger til, hvordan man nemt og effektivt rammer sin optimale slagtevæg.
  • "Indtransport"

”Gode produktionsresultater i smågrise – og slagtesvinestaldene kræver håndelag, viden, systematik, planlægning og overblik. Gode grise, gode rammer til disse og god pasning – så er forudsætningerne for øget indtjening til stede”, siger Birgitte R. Mikkelsen, SvineRådgivningen. Birgitte er en af forfatterne bag opdateringerne og også medlem i ekspertgruppen Vækstmanagement Svin.

Omfattende "videns-bank"

Manual om vækstmanagement består af en masse viden - blandt andet:

  • 26 vejledninger, angiver god praksis for de vigtigste rutiner i smågrise-og slagtesvinestalden. Vejledningerne er illustreret med fotos og uddybende tekst.
  • Tjeklister til brug ved gennemgang af besætningen.
  • Arbejdsplaner, som tilpasses den enkelte besætnings behov og gør arbejdsdagen mere effektiv og giver større arbejdsglæde.

Manualen er på både dansk og engelsk.

14 rådgivere med erfaring

For at få adgang til den fulde manual, skal du kontakte en ekspert fra Vækstmanagement.

Eksperterne har alle adgang til hele manualen og har erfaringen til at gøre en forskel - også for dine slagtesvin og/eller smågrise.

Se oversigt over eksperter