9. maj 2018

Brug trygt jern til dine grise

Danmark har høje krav til jern, der bruges til grise og alt bliver grundigt undersøgt, før det bliver godkendt.

I Danmark godkender Lægemiddelstyrelsen alt jern, der bruges til injektion i grise. For at kunne godkende skal producenten dokumentere overfor Lægemiddelstyrelsen, at produktet ikke indeholder uønskede stoffer over de europæiske grænseværdier. For at fuldende kvalitetssikringen udfører Lægemiddelstyrelsen løbende kontroller med godkendte produkter.

En amerikansk undersøgelse har for nylig påvist uønskede stoffer i hele 15 ud af 16 testede jernprodukter til injektion – men i varierende omfang. Undersøgelsen viste, at de fleste præparater indeholdte bly, arsen og krom. Jernprodukterne var indsamlet fra det meste af verden, inklusive Danmark. På trods af dette er der ingen grund til at frygte jernprodukter godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og som forhandles på det danske marked. Som i mange andre tilfælde kan du også her trygt vælge de lokale danske varer med tårnhøje standarder og solide kvalitetskontroller.