15. maj 2018

Kontakt med antibiotika: Husk åndedrætsværn og handsker

Ligesom penicillin til mennesker kan antibiotika til grise give allergiske reaktioner. Derfor er det vigtigt at bruge åndedrætsværn og handsker ved håndtering

Når du eller dine medarbejdere blander antibiotika i foder eller vand, er det vigtigt at huske åndedrætsværn, handsker og eventuelt briller, så direkte kontakt med antibiotika undgås. Akkurat ligesom nogle mennesker er overfølsomme overfor penicillin til mennesker kan antibiotika til grise også give allergiske reaktioner hos nogle få personer.

”Heldigvis er det uhyre sjældent at vi får kendskab til tilfælde hvor medarbejdere har fået en allergisk reaktion. Men derfor er det alligevel vigtigt at tage sine forholdsregler, når man håndterer koncentreret antibiotika,” siger Charlotte Sonne, afdelingsleder i SEGES Svineproduktion.

Gode råd til beskyttelse

Undgå inhalation. Personligt beskyttelsesudstyr i form af handsker, støvmaske og sikkerhedsbriller bør anvendes ved håndtering af lægemidlet.

Vask hænder efter brug. Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles de grundigt med vand.

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter inhalation, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicilliner kan føre til krydsreaktion med cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan af og til være alvorlige.

  1. Man bør ikke håndtere dette produkt, hvis man ved, man er overfølsom, eller hvis man har fået besked om ikke at arbejde med sådanne præparater.
  2. Anvend produktet med forsigtighed for at undgå direkte kontakt, ved at benytte alle anbefalede forsigtighedsregler.
  3. Hvis man udvikler symptomer efter at have været udsat for stoffet, f.eks. hududslæt, bør man søge læge og vise sin læge denne advarsel. Hævelser i ansigt, læber eller øjne eller problemer med at få vejret er alvorligere symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.