30. maj 2018

Reportage: Fremtidens slagtesvineproduktion under lup

Onsdag den 23. maj blev der stillet skarpt på nye veje indenfor slagtesvineproduktion i Danmark. Både teknologi, politik og økonomiske muligheder blev vendt på det årlige slagtesvineseminar.

Knap 100 deltagere havde valgt at tage med til Slagtesvineseminar i Horsens, selvom vejret næsten var for godt til at sidde inde i. Første mand på podiet var sektordirektør for SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen. Og foran de fremmødte landmænd og rådgivere præsenterede han SEGES Svineproduktions nye strategi for fremtidens slagtesvineproduktion i Danmark.

”Målsætningen med strategien er, at vi kan prioritere retningen for svineproduktionen i Danmark,” fortalte Christian Fink Hansen.

Et af de store indsatsområder handler om måden, samfundet ser på den danske svineproduktion. Derfor skal der gøres en stor indsats for at sikre den fremtidige svineproduktion. 

”Det betyder blandt andet, at vi arbejder på at opnå en bedre samfundsaccept for vores produktion. Vi skal blive bedre til at tale om de ting, vi godt ved er svære at tale om. Det er ting som kastration, halekupering, pattegrisedødelighed og så videre. Udfordringer, vi skal være fælles om at løse,” forklarede Christian Fink Hansen.

Muligheder i Big Data

Senere på seminaret tog chefkonsulent hos Hedegaard, Erik Dam Jensen, ordet. Han foreslog, at samle data fra samtlige bedrifter i Danmark.

”Mit forslag går ud på, at man strukturerer den viden, som allerede er på de enkelte bedrifter og samler det i en fælles databse, så alle får mulighed for at lave en egenkontrol. På den måde kan alle følge med i, hvor produktive de er,” sagde Erik Dam Jensen.

Ifølge chefkonsulentens forslag, skal databasen oprettes og vedligeholdes i SEGES-regi for at sikre, at alle danske svineproducenter har fri og lige adgang til de data, den fodres med. Og gevinsten ved at samle og udnytte data er ifølge Erik Dam Jensen stort.

”Det handler om at øge dækningsbidraget. Kort og godt. Det gør man ved at udnytte den genetiske gevinst, som allerede er i de grise, der går hos svineproducenterne. Hvis ikke man gør det, så kommer man ikke til at tjene penge,” forklarede Erik Dam Jensen.

Det samlede potentiale for den danske svineproduktion skal også findes i et tre-cifret millionbeløb. Med andre ord er den gevinst, den danske svinesektor er gået glip af over de sidste 10 år til at tage og føle på. 

Nye stalde til halv pris

Med udgangspunkt i nye måder at tænke staldbyggeri overleverede Søren Jakobsen fra Danish Farm Design et budskab, der fik salens svineproducenter til at spidse ører. Til daglig arbejder Søren Jakobsen nemlig med design af stalde og inventar. Og i det arbejde, er Søren Jakobsen kommet til en ganske interessant konklusion.

”Jeg mener, det er realistisk at bygge stalde 50 procent billigere end vi gør i dag. Det sker blandt andet ved at tænke i andre baner, når der skal vælges materialer,” sagde Søren Jakobsen.

For at komme i mål med at få skitseret de nye, billigere stalde, er der især en barriere, som skal overvindes hos landmændene.

”Vanetænkningen skal udfordres. Det vi plejer at gøre, skal man ikke altid rette sig efter. Det handler i langt højere grad om at finde andre løsninger end de traditionelle murstensbygninger, og det kræver nogle gange mod,” sagde han.

Der er stadigvæk ledige pladser til Slagtesvineseminar hos VKST i Sorø torsdag den 31. maj.