31. maj 2018

Moderniseringsordning: Vær opmærksom på frister

Der er mange nye slagtesvinestalde på vej som følge af tilskudspuljen fra 2016. Andre staldprojekter er fortsat i en afklaringsfase. Uanset hvor i projektet du er, er der nogle ting du skal være opmærksom på.

144 staldprojekter fik tilsagn fra Moderniseringspuljen slagtesvin 2016 til etablering og renovering af mere end 400.000 stipladser. Status fra midten af maj 2018 viser, at 40 af staldprojekterne er afsluttet og disse har anmodet om udbetaling af tilskud, mens der er kendskab til at mindst yderligere 52 stalde pt. er i byggefase eller at byggeriet er afsluttet. De 92 staldprojekter omfatter i alt 269.000 stipladser.  

Hjælp dine kollegaer

Hvis du har modtaget støtte, men bliver forsinket, er det vigtigt at sende en ændringsanmodning til Landbrugsstyrelsen. Mange modtog først tilsagn om støtte langt inde i 2017, men projektperioden på 2 år tæller fra den dag man indsendte ansøgningen i ansøgningsperioden mellem 17. maj og 16. august 2016.

”Der er søgt om modernisering af 400.000 stipladser, men som følge af lang sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen, når mange af staldprojekterne ikke at blive færdige inden for fristen. For at undgå at miste støtten skal man i de tilfælde indsende en ændringsanmodning til Landbrugsstyrelsen,” siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og fortsætter:

”Hvis du ved, at dit staldprojekt ikke bliver til noget, skal det straks meldes til Landbrugsstyrelsen, så midlerne kan blive frigivet til en evt. ny opsamlingspulje. Både for at følge reglerne om støtte, men i høj grad også i forhold til at hjælpe andre kollegaer,” siger han.

Tre ting du skal være opmærksom på

  • I tilsagnet vil stå, at projekt skal være afsluttet senest 2 år efter ansøgningstidspunkt, og det er lige straks.
  • Projektperiode kan forlænges 1 år, dog skal anmodning om ændring være indsendt senest 2 måneder før projekt skulle være afsluttet (dato i tilsagnsbrev).
  • Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i Landbrusstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.