18. september 2018

Besætninger efterlyses til test for PCV2 i so-holdet

Leverer nogle af dine søer ikke altid, hvad du forventer? Ved du ikke hvorfor? Kunne du tænke dig af få undersøgt dit so-hold for PCV2? Så søger vi SEGES Svineproduktion to besætninger til en undersøgelse.

I 2017 har SEGES Svineproduktion gennemført en undersøgelse på reproduktionsorganer (USK-repro), hvor uventet meget PCV2-virus blev påvist i lymfeknuder i soens bør. Derfor laves nu opfølgende undersøgelser af, hvad PCV2-virus betyder for søers reproduktion. Ligeledes forventes det, at PCV2 kan findes i størstedelen af svinebesætningerne i Danmark.

SEGES Svineproduktion mangler besætninger til undersøgelsen, hvor et ugehold undersøges ved blodprøver før og efter løbning. Herefter følges søerne en reproduktionscyklus, og reproduktionsdata fra de inkluderede søer indsamles i denne periode. Blodprøverne tages henover efteråret 2018. 

Krav til besætning:

  • Min. 50 søer/polte pr. ugehold
  • Ingen PCV2-vaccination af søer samt polte (efter 30 kg)
  • Nogen grad af reproduktionsproblemer hos flere søer

Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) blev første gang diagnosticeret i Danmark i år 2000 og spredte sig hurtigt til mange besætninger. Infektion med et virus – Porcint circovirus type 2 (PCV2) – var afgørende for udviklingen af PMWS.

Brugen af PCV2-vacciner har betydet, at PMWS i dag sjældent er et problem i danske besætninger, mens PCV2-associerede sygdomme i slagtesvineholdet stadig er en hyppig lidelse i Danmark. PCV2-vaccinerne er derfor stadig et jævnligt syn i danske besætninger, og udgiften til indkøb af vacciner løber op over 150 mio. kr. om året. Ved eksport af grise på 30 kg er det samtidig oftest et krav fra aftageren, at grisene er vaccineret mod PCV2. 

Hos søer kan PCV2 give reproduktionsmæssige problemer i form af uregelmæssige omløbere, lav kuldstørrelse, mumificerede fostre, abort og død- eller svagfødte grise, alt afhængig af hvornår i drægtigheden soen inficeres. Omfanget af disse PCV2-relaterede reproduktionsproblemer er reelt ikke kendt i Danmark, men er formodentligt sjældne (Kristensen et al., 2013).

Ønsker du at deltage?

Er du interesseret i at deltage, og/eller har du spørgsmål, kan du kontakte dyrlæge Lola Tolstrup.

Lola Tolstrup
SEGES Svineproduktion
Tlf. 33394438 / 20317449
Mail: loto@seges.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.