28. juni 2018

Nye DanBred-avlsmål på vej

Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har fastsat nye avlsmål og økonomisk vægtning i avlsarbejdet. Man forventer blandt andet en øget fremgang for fodereffektivitet, ligesom der bliver avlet for endnu bedre moderegenskaber.

Avlsarbejdet har de seneste år givet en blivende årlig avlsfremgang på over 14 kroner per slagtesvin for DanBred-kunder. Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer fastlægger ca. hvert tredje år de kommende års avlsmål, og de er netop blevet vedtaget på et bestyrelsesmøde i sidste uge.

”Avlsmålet bliver revideret hvert tredje år, og vi lytter hele tiden på de ønsker, der kommer fra producenterne, og ser på hvilke nye muligheder der er for at inddrage de ønsker i avlsarbejdet. Avlsmetoderne bliver hele tiden bedre, og i denne proces er avlseksperter fra SEGES Avl & Genetik med for at sikre, at de mål, der bliver sat, er realistiske og vil give det bedste resultat for svineproducenterne,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

LG5: Letter foden fra speederen

Siden LG5 blev indført som avlsmål, har den givet høj avlsfremgang til DanBreds kunder. Derfor letter man lidt på speederen for at give mere plads til andre avlsmål. F.eks. vil det give mere plads til fodereffektivitet, som vil fylde relativt mere i det nye indeks.

”Vi har været positivt overraskede over den fremgang, som vi har set i kuldstørrelsen i produktionsbesætningerne de seneste år. En ekstra gris er derfor mindre værd i dag, end den var ved seneste revision af avlsmålet. Men vi forventer, at fremgangen fortsætter de kommende år, selvom vægtningen i indekset ændrer sig. Og vi har stadigvæk LG5 som vigtigt avlsmål, men vi viger lidt af pladsen fra LG5 til fordel for andre vigtige avlsmål,” siger Christian Fink Hansen.

Avl for bedre moderegenskaber

Udover en ændring af de eksisterende avlsmål, er der også kommet et nyt mål ind. Nemlig avl for bedre moderegenskaber.

Det nye avlsmål skal sikre stærkere grise med en hurtigere tilvækst fra 0 – 30 kg.

”Vi ved, at nogle søer har genetisk anlæg for at få afkom med en hurtigere daglig tilvækst fra 0 – 30 kg. Ved at tilføje det nye avlsmål, mDGL030, kan vi i fremtiden udvælge og avle videre på lige præcis de Landrace- og Yorkshire-søer, som er genetisk overlegne på det punkt,” siger Christian Fink Hansen

Den nye økonomiske vægtning ændres fra og med denne uge, mens den nye avlsegenskab for bedre moderegenskaber vil være med fra september.