5. juli 2018

Sædfortynding har ikke påvirket kuldstørrelse

Undersøgelser har vist, at der ikke skete et fald i kuldstørrelsen som følge af de fortyndede sæddoser i uge 3 – 8, 2018.
Først på året var der i en kortere periode behov for at fortynde sæddoser pga. manglende Duroc-sæd. Det blev vurderet, at det i værste fald ville give i gennemsnit 0,2 færre grise per kuld. Nu har alle søer insemineret med sæd fra den periode (på nær to ugehold) faret, og statistikken viser, at der ikke skete et fald i antal fødte grise.

”Vi har set på data fra alle besætninger, som kører kernestyring med Duroc produktionssæd. Det svarer til ca. 30.000 kuld per måned. Derudover har vi set på data fra ni besætninger med ugedrift og mellem 500 og 3.000 årssøer. Ingen af dem har oplevet mindre kuldstørrelser end normalt,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion

Højt sat

Christian Fink Hansen forklarer, at fordi man bruger blandingssæd fra mere end én orne i Danmark, er frugtbarheden generelt højere her end hvis man køber sæd fra andre lande, hvor blandingssæd er ulovligt.
Samtidig er koncentration af sædceller højere end i f.eks. Tyskland, og det gode udgangspunkt har sandsynligvis gjort, at der ikke har været negativ effekt ifm. fortynding:

”De tal vi sendte ud dengang, hvor vi vurderede at man maksimalt ville opleve 0,2 færre grise per kuld var højt sat og det er glædeligt, at vi nu kan konstatere, at det var for højt sat. Vi har nemlig hverken kunne se konsekvenser i det data vi har analyseret og, vigtigere endnu, så har vi heller ikke hørt noget fra jer som producenter. Med undtagelse af én producent på ét ugehold, men det kan lige så vel skyldes den normale variation i kuldstørrelse,” siger Christian Fink Hansen. 


Fakta:
I uge 3 – 6 blev der fortyndet 20 %
I uge 7 – 8 blev der kun fortyndet med 10 %
1,65 mia. motile celler var det laveste gennemsnit mod 1,99 normalt