6. juli 2018

Screening for mavesår: 2. kvartal

Efter halvandet år har den nationale screening indsamlet 16.958 maver fra 1.099 besætninger, hvoraf de 599 besætninger har fået udtaget alle 20 maver. Andelen af besætninger, der skal have udarbejdet handlingsplaner, er stadig lav med 4,3 % efter 2. kvartal 2018.

I første halvdel af 2018 er der færdiggjort 302 besætninger, hvilket er flere end der blev færdiggjort hele 2017. I alt har slagterierne og SEGES Laboratorium for Svinesygdomme indsamlet og vurderet 6.589 maver i 2018.

I 2. kvartal er der kommet 6 besætninger mere, som skal have udarbejdet handlingsplaner. I samme periode er antallet af færdiggjorte besætninger steget og derfor ser vi kun en stigning på 0,1 procentpoint i andelen af besætninger med handlingsplaner siden sidste kvartal.

  2017 2018
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
Total antal besætninger påbegyndt undersøgelse 39 116 299 757  966 1.099 
Total antal maver undersøgt 447  1.862 4.045 10.369 14.187 16.958
Total antal besætninger, der skal have udarbejdet en handlingsplan 0 5 12 19 20 26

Om kampagnen

I løbet af de næste to år udtager slagterier tilfældigt maver fra DANISH-godkendte besætninger med over 200 søer. Hver besætning får udtaget 20 maver.

Maverne undersøges på laboratoriet i Kjellerup, og i løbet af april måned blev de første svar fra screeningen sendt ud til besætningerne.

Såfremt over halvdelen af søerne har mavesår over grad 6, skal der i samarbejde med besætningens dyrlæge udarbejdes en handlingsplan for, hvordan mavesundheden forbedres. DANISH følger op på, om der forefindes en handlingsplan i besætningerne.