3. juli 2018

Lokalbedøvelse ved kastration

Inden 1. januar 2019 skal alle grise lokalbedøves inden kastration. Læs mere om forløbet her.

Fra og med 1. januar 2019 skal alle DANISH-godkendte besætninger lokalbedøve deres pattegrise før kastration. I starten af året blev det tilladt for staldpersonalet selv at lægge lokalbedøvelse. For at indsamle erfaringer fra nogle af de første besætninger, der er gået i gang, har  SEGES Svineproduktion startet et ERFA-netværk med såkaldte ”frontrunner-besætninger”.

 

"I sidste måned havde vi første møde med besætningerne og det var både interessant og positivt at se, hvordan de er gået til opgaven med krum hals," siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

For at komme i gang med lokalbedøvelse før kastration, skal man på kursus med en teoretisk og en praktisk del.

Erfaringerne fra frontrunner-besætningerne viser, at det er en god idé at komme i gang tidligt, så man kan gøre sig sine egne erfaringer, inden det  bliver et krav fra 1. januar.

 

Læs mere om hvordan du kommer i gang på temasiden på Svineproduktion.dk.