26. september 2018

Målrettet fokus på dyrevelfærd i grisestaldene

Der skal være endnu bedre grisevelfærd i de danske stalde. Sådan lyder ambitionen fra de danske svineproducenter i Landbrug & Fødevarer Svineproduktions nye strategi, der skal fremtidssikre produktionen i Danmark og fastholde det gode renommé i udlandet.

Internationalt set befinder dansk svineproduktion sig i verdenseliten. Det gælder for kvalitet og effektivitet, men også for dyrevelfærd, fødevaresikkerhed samt bæredygtighed. Og det har resten af verden også opdaget. Mere end 130 lande importerer dansk gris. 
Sådan skal det blive ved med at være, og derfor har Landbrug & Fødevarer Svineproduktion vedtaget en ny strategi gældende til 2020 med fokus på at fastholde og videreudvikle den danske førerposition. 

Med fokus på både fødevaresikkerhed, sporbarhed, bæredygtighed, og dyrevelfærd vil de danske svineproducenter selv sætte retningen, flytte sig og holde orden i egne rækker. Og med en række nye initiativer ønsker branchen at højne niveauet af og fortsætte udviklingen for bedre grisevelfærd i staldene.
Branchen vil blandt andet i langt højere grad bruge den viden, der indsamles hos besætningerne i forbindelse med kontrolbesøg, til at højne dyrevelfærden. 

Hvert år gennemføres mere end 3000 kontrolbesøg i regi af DANISH, der er danske svineproducenters eget kvalitetsprogram. Resultaterne fra kontrolbesøgene i 2017 viser, at det går fremad på en række punkter med eksempelvis staldindretning, men at der fortsat er udfordringer med korrekt håndtering og behandling af syge og tilskadekomne dyr. 

Det vil og kan vi gøre bedre, lyder det fra Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion:

"I den kommende tid sætter vi målrettet fokus på, hvordan man får behandlet dyr korrekt, der er kommet til skade eller er ramt af sygdom," siger han. 

En tidlig og målrettet indsats omkring syge og tilskadekomne dyr har også afgørende betydning for den senere transport af dyrene til slagteriet og de tiltag, som branchen har gennemført i foråret med at sikre dyrenes velfærd under transport. Der vil blive fulgt op på de nye tiltag i forbindelse med DANISH-kontrollen med krav om efterfølgende dokumentation for, at der er taget hånd om eventuelle kritiske situationer.

"Det er et prioriteret indsatsområde for os at øge opmærksomheden omkring den gruppe af dyr. Vi skal udbrede ’best practice’, så alle producenterne sikrer, at dyrene behandles korrekt. Langt de fleste gør det godt og har med den nyeste viden, nye tiltag og ny teknologi sikret de bedste forhold. Nu skal vi sørge for, at det bliver tilfældet hele vejen rundt," siger Erik Larsen.

Erik Larsen understreger, at Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd. Strategiens udgangspunkt er derfor at bevare den førertrøje, som de danske svineproducenter er stolte af at være iført:

"Vi er ekstremt stolte af at være blandt verdens bedste, og du finder ikke én eneste svineproducent, der smider arbejdshandskerne af den grund," afslutter Erik Larsen. 

Missionen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktions strategi lyder:

Vi arbejder for, at de danske svineproducenter skal have de bedste rammer og vilkår for økonomisk og bæredygtig vækst. Vi vil sikre, at nyeste viden og værktøjer kommer ud at virke hos den enkelte landmand. Vi arbejder for øget stolthed og samfundsaccept i dansk svineproduktion.