8. november 2018

Bøgildgård: Flere grise giver større avlsfremgang

Renovering af stalde og bedre tilvækst har gjort det muligt at afprøve flere grise på Bøgildgård. De flere afprøvede grise vil give større avlsfremgang.

På Bøgildgård tester SEGES Svineproduktion kommende KS-orners individuelle foderudnyttelse. Kun de bedste kommer videre på KS.

”På Bøgildgård kan vi måle foderudnyttelse individuelt på hver orne. Dermed er vi sikre på, at kun de orner med de bedste genetiske anlæg for foderudnyttelse, kommer ud på KS-stationerne. På Bøgildgård måler vi foderudnyttelsen på alle tre racer: Yorkshire-, Landrace- og Duroc-orner,” siger Martin Mølgaard Pedersen fra SEGES Svineproduktion.

I fremtiden vil flere orner blive testet på Bøgildgård. Det er blevet muligt efter en renovering af staldene samt den hurtigere tilvækst hos DanBreds avlsdyr. Dette gør, at ornerne på Bøgildgård hurtigere kommer ”videre i systemet”, hvor de enten sendes videre til KS eller bliver slagtet.

Det, at der kommer flere grise i forsøg, gør, at avlsfremgangen vil øges.

”Vi forventer, at vi ved at afprøve flere orner kan forøge fremgangen i fodereffektivitet med 10 % point de kommende år i forhold til hvad vi kunne før,” siger Martin Mølgaard Pedersen.