6. december 2018

En ny prisprognose giver håb for 2019

Som SEGES kunne fortælle for få uger siden, er flere svineproducenter også fortsat i risikozonen, hvad angår bedriftens overlevelse. Alligevel kan et konservativt bud på priserne i det kommende år give grund til en forsigtig optimisme.

Der er ingen tvivl om, at økonomien mange steder er presset. Som SEGES kunne fortælle for få uger siden, er flere svineproducenter også fortsat i risikozonen, hvad angår bedriftens overlevelse. Alligevel kan et konservativt bud på priserne i det kommende år give grund til en forsigtig optimisme.

I den nye prognose fra SEGES viser tallene, at en svineproducent kan hente knap en krone mere pr. kg. svinekød, end beregningerne viste for tre måneder siden. Den forventede gennemsnitspris for hele 2019 opjusteres med 94 øre.

Der er en god forklaring på opjusteringen af forventningerne til næste års priser. Kina er blevet ramt af den frygtede sygdom Afrikansk svinepest, hvilket betyder, at Kina har fået øget behov for import. De dårlige priser det seneste år betyder også, at produktionen af grisekød i EU ser ud til at falde i 2019. Faldende udbud og stigende efterspørgsel er noget, som også kan komme til at betyde en stigning i prisen for den enkelte svineproducent.

Prognosen er positiv og vigtig at have med, når man lægger sidste hånd på budgetterne for 2019.  Dog med det vanlige forbehold, at uforudsete hændelser - så som konsekvenser af Brexit, handelskrige eller nye lande, der rammes af udbrud af afrikansk svinepest, ikke er med i beregningerne. Derfor kan priserne stadig se anderledes ud næste år i forhold til det bud, der foreligger nu.