9. januar 2019

CPH Pig Seminar

"Center for Research in Pig production and Health” afholder deres årlige seminar, hvor studerende, forskere og andre specialister inden for svineproduktion kan tilegne sig viden inden for svineforskning og -innovation.

CPH Pig afholder seminar d. 29. januar 2019.  Seminaret foregår på engelsk og har fire sessioner, hvor du kan høre flere forskellige foredragsholdere indenfor emnerne:

  • Reduktion af antibiotika
  • Mave og tarmens sundhed og mikrobiologi
  • Robuste smågrise
  • Dyrevelfærd og sundhed

Seminaret indledes med to key note talere.

Det er gratis at deltage i seminaret, men tilmelding er nødvendig.

Sted og program

29. januar 2019 fra 8.30 til 15.40.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Frederiksberg Campus
 Thorvaldsensvej 40
1870 Frederiksberg C
Aud. A2-82.01 (3-02)

Se program og online tilmelding