24. januar 2019

Urimelige afgørelser om transport af dyr skal frem i lyset

Transportegnethed hos især 30 kg's grise til eksport er skærpet. SEGES Svineproduktion ønsker at få urimelige afgørelser af transport af dyr frem i lyset og opfordrer svineproducenter til at kontakte SEGES Svineproduktion, hvis de ligger ind med konkrete eksempler.

SEGES Svineproduktion er opmærksom på at kontrollen af transportegnethed hos særlig 30 kg’s grise til eksport er blevet væsentlig skærpet i hele landet. Det sker som følge af sagen med manglende kontrol af logbøger hos myndighederne ved eksport af grise. Det har ført til, at kontrollen og opfølgning på fund af ikke-transportegnede dyr i højere grad fører til sanktioner. 

SEGES Svineproduktion følger situationen tæt, og vil opfordre til at urimelige afgørelser om transport af dyr kommer frem i lyset. Konkret opfordrer sektordirektør Christian Fink Hansen til at sager fremsendes til SEGES Svineproduktion.

”Vi har brug for konkrete eksempler på urimelige afgørelser af dyrenes transportegnethed”, siger Christian Fink Hansen.

”Det er afgørende, at sagerne så vidt muligt fremsendes med billeddokumentation eller videooptagelser af dyrene, så vi kan hjælpe med at vurdere sagerne”, lyder det fra Christian Fink Hansen. 

”SEGES Svineproduktion er i dialog med Fødevarestyrelsen og har brug for konkrete eksempler på urimelige afgørelser i den videre dialog. Det er nyt, at der på den måde sættes fokus på transportegnethed hos 30 kg’s grise, og vi har brug for klare vejledninger fra Fødevarestyrelsen, så vi kan undgå den usikkerhed, der er opstået omkring vurdering af dyrenes transportegnethed”, fortsætter Christian Fink Hansen. 

”Vi har fokus på hurtigst muligt at få udarbejdet vejledninger for vurdering af transportegnethed hos 30 kgs grise for de mest almindelige forekommende skader og få dem afstemt med Fødevarestyrelsen. Vi har brug for at få skabt klarhed over, hvilke dyr vi trygt kan sende afsted”, siger Christian Fink Hansen.” Derudover skal der skabes klarhed over Fødevarestyrelsen holdning til transport af søer med yversvamp til slagtning. Flere landmænd oplever i øjeblikket at få afvist søer med yversvamp, og der skal klare retningslinjer på bordet.”

”Indtil da, vil vi opfordre til, at de eksisterende vejledninger for vurdering af brok og haleskader hos slagtesvin bruges af alle. De er afstemt med Fødevarestyrelsen, og hvis der forekommer afgørelser, der ikke stemmer overens med disse vejledninger er det vigtigt, at vi får dem frem i lyset” siger Christian Fink Hansen. ”Inden for kort tid, vil vi også være klar med vejledninger til vurdering af halthed og øresår."

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

Niels-Peder Nielsen
Tlf.: 3339 4409

Tina Birk Jensen
Tlf.: 3339 4415