8. februar 2019

Nu falder kobberindholdet i smågrisefoderet

Indtil nu har det tilladte indhold været op til 170 mg kobber per kg foder til grise, der er op til 12 uger gamle. I februar 2019 ændres reglerne både med hensyn til foderblandingernes kobberindhold, og i hvilke perioder de forskellige kobberindhold må anvendes.

Ændringen i regulativet om tilsætning af kobber i foder til smågrise betyder, at må være et totalindhold (summen af tilsat og naturligt indhold) op til:

  • 150 mg kobber/kg foder frem til 4 uger efter fravænning
  • 100 mg kobber/kg foder fra 5. – 8. uge efter fravænning
  • 25 mg kobber/kg foder fra 8 uger efter fravænning.

Der er således ikke længere en 12 ugers regel, men doseringen vil fremover udelukkende afhænge af antallet af uger efter grisene er fravænnede.

De nye regler træder i kraft fra:

  • 13. februar 2019 ved produktion af nye forblandinger
  • 13. august 2019 ved produktion af foderblandinger til dyr
  • senest den 13. august 2020 skal foder produceret efter de gamle regler være opbrugt.

I praksis betyder det, at kobberindholdet i færdigfoder snart vil overholde de nye krav som følge af, at alle forblandinger skal leve op til reglerne per 13.  februar. Da omsætningshastigheden af forblandinger til iblanding af færdigfoder er kort, vil det i praksis betyde, at indkøbt færdigfoder relativt hurtigt efter 13. februar vil indeholde de nye koncentrationer af kobber.

Konsekvenser for dig som svineproducent

Du skal være opmærksom på, at der nu er to tidspunkter i smågrisestalden, du skal fokus på:

  1. 2 uger efter fravænning, hvor brug af fravænningsfoder med medicinsk zink skal ophøre.
  2. 4 uger efter fravænning, hvor der nu skal skiftes til en smågriseblanding med lavere kobberindhold.

I praksis anvender mange svineproducenter 3 blandinger, så blandingernes indhold af øvrige næringsstoffer skal så blot tilpasses grisenes vægt ved hhv. 2 og 4 uger efter fravænning, afhængig af hvornår grisene fravænnes.

Vær opmærksom på ændringer hos dine grise

Da kobber har en positiv effekt på grisens tilvækst, kan en kobberreduktion i foderet påvirke tilvæksten. Der er risiko for lidt lavere tilvækst i perioden 4 til 8 uger efter fravænning, når kobberindholdet reduceres til 100 mg/kg foder. Ydermere vil der i mange tilfælde kunne observeres en lidt lysere gødning hos grisene. Begge forhold er en forventelig effekt af kobberreduktion, som altså ikke skyldes at foderet i øvrigt er blevet af ringere kvalitet.