14. februar 2019

Status på antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion 2014-2018

Antibiotikaforbruget til danske grise falder år for år. Målt i doser antibiotika til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er forbruget i 2018 faldet med 18 % i forhold til 2014.

I dansk svineproduktion arbejdes der dagligt på at sænke forbruget af antibiotika. Foruden den daglige indsats i staldene investerer svineproducenterne hvert år midler af egen lomme i fælles forskning og udvikling, der skal øge sundheden og mindske medicinforbruget yderligere. Og forbruget falder år for år.

Opgjort som totalkiloforbrug i hele svineproduktionen, er antibiotikaforbruget i 2018 faldet med 13 % i forhold til 2014.

Antibiotika per produceret gris fra fødsel til slagtning Antibiotika totalforbrug
Doser Gram Antal doser (mio.) Tons aktivt stof
2009 389 4,16 9.624 103,9
2014 315 3,35 8.007 85,8
2018 259 2,74 6.945 74,6
Reduktion i forhold til 2009 33% 34% 28% 28 %
Reduktion i forhold til 2014 18 % 18 % 13 % 13 %

Sådan opgør vi antibiotikaforbruget

For at give det mest retvisende beskrivelse af antibiotikaforbruget er det nødvendigt at tage højde for udviklingen i svineproduktionen samt hvilke typer antibiotika, der er anvendt.

Det kan gøres ved at udregne hvor mange doser, der er anvendt til produktion af én gris fra fødsel til slagtning.

Dosis er defineret sådan her:

En dosis = Mængde antibiotika anvendt til behandling af et kg gris.

Forbrug af antibiotika er baseret på data fra VETSTAT-databasen og er fordelt på antibiotika til søer og pattegrise, smågrise og slagtesvin. Fra VETSTAT kan udtrækkes oplysninger om mængden af aktivt antibiotisk stof pr. milliliter eller gram produkt, samt dosis til behandling af et kg gris. Disse data blev anvendt til at omregne forbruget til forbrug af aktivt antibiotisk stof og standarddoser.

Opgørelse over svineproduktionens størrelse er baseret på data fra Svineafgiftsfonden.

Forbruget i gram og antal doser pr. produceret pattegris, pr. produceret smågris og pr. produceret slagtesvin er beregnet som totalt antal gram antibiotika og total antal doser, divideret med antal grise produceret i den pågældende kategori i perioden. Det samlede forbrug til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er beregnet som summen af forbruget til produktion af en pattegris, en smågris og et slagtesvin, både som antal gram og antal doser.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.