12. marts 2019

Sodødelighed: Fødevarestyrelsen opdaterer vejledning

I Veterinærforlig III (2018-2021) er det vedtaget, at grænseværdien for sodødelighed skal sænkes fra 16 % til 14 %. Derfor har Fødevarestyrelsen opdateret deres vejledning for sundhedsrådgivningsaftaler i svinebesætninger.

I forbindelse med Veterinærforlig 3, er det besluttet, at grænseværdien for sodødelighed skulle sænkes fra 16 % til 14 %. 

Derfor har Fødevarestyrelsen opdateret deres vejledning om sundhedsrådgivning i svinebesætninger til også at indeholde et punkt om sodødelighed. Sodødeligheden skal inddrages som en del af den målrettede dyrevelfærdsindsats i forbindelse med sundhedsrådgivningen. Det betyder, at overskridelse af grænseværdien medfører, at der skal være et ekstra fokus på reduktion af dødeligheden i de pågældende besætninger.