9. maj 2019

Status på antibiotikaforbrug 1. kvartal 2019

Antibiotikaforbruget til danske grise fortsætter med at falde. I 1. kvartal 2019 er forbruget opgjort i doser per produceret gris fra fødsel til slagtning faldet med 5,6 % i forhold samme periode i 2018.

SEGES Svineproduktion offentliggør løbende forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion. Et forbrug, som fortsat er faldende. Det glæder Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

"Faldet viser, at vi har nogle dygtige og engagerede svineproducenter i Danmark, som giver den en ekstra skalle for hele tiden at sænke forbruget. Det synes jeg, er utrolig flot," siger han.

Udover et fald i antibiotikaforbruget, er mængden af medicinsk zink også faldet. Faktisk hele 14,2 % i 1. kvartal 2019 i forhold til samme periode sidste år.

 

Antibiotika per produceret gris
fra fødsel til slagtning

Antibiotika totalforbrug
  Doser  Gram Antal doser (mio.) Tons aktivt stof
1. kvartal 2018  272,8  2,90 1.818 19,6
1. kvartal 2019 257,5 2,72 1.709  18,4
Ændring i % ift. 1.kvartal 2019 -5,6 % -6,2 % -6,0 % -6,4 %

Sådan opgøres antibiotikaforbruget

For at give det mest retvisende beskrivelse af antibiotikaforbruget er det nødvendigt at tage højde for udviklingen i svineproduktionen samt hvilke typer antibiotika, der er anvendt.

Det kan gøres ved at udregne hvor mange doser, der er anvendt til produktion af én gris fra fødsel til slagtning.

Dosis er defineret sådan her:
En dosis = Mængde antibiotika anvendt til behandling af et kg gris.

Data for forbrug af antibiotika er baseret på data fra VETSTAT-databasen. Fra VETSTAT kan udtrækkes oplysninger om mængden af aktivt antibiotisk stof pr. milliliter eller gram produkt, samt dosis til behandling af et kg gris. Disse data blev anvendt til at omregne forbruget til forbrug af aktivt antibiotisk stof og standarddoser.

Opgørelse over svineproduktionens størrelse er baseret på data fra Svineafgiftsfonden.

Forbruget i gram og antal doser pr. produceret pattegris, pr. produceret smågris og pr. produceret slagtesvin er beregnet som totalt antal gram antibiotika og total antal doser, divideret med antal grise produceret i den pågældende kategori i perioden. Det samlede forbrug til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er beregnet som summen af forbruget til produktion af en pattegris, en smågris og et slagtesvin, både som antal gram og antal doser.