11. juni 2019

Højere avlsfremgang for ben- og rygstyrke

Avl & Genetik, SEGES Svineproduktion arbejder konstant på at øge avlsfremgangen for DanBreds kunder. En ny metode til at evaluere avlsdyrenes genetiske anlæg for styrke på skal sikre endnu bedre holdbarhed af slagtesvin og søer via øget ben- og rygstyrke.
I dag bliver avlskandidaterne i DanBreds avlsprogram styrkebedømt ved afslutningen af hjemmeafprøvningen i alle avlsbesætningerne. Det samme sker som led i stationsafprøvningen på Bøgildgård. På årsbasis bliver mellem 90.000 og 100.000 avlsdyr styrkebedømt af avlsteknikerne. Grisens styrke bruges som indikator for grisens holdbarhed gennem produktionssystemet, hvor korrekt benstilling, ben- og klovsundhed samt bevægelse er vigtige elementer i grisens funktion og dermed holdbarhed. Dette gælder således både for slagtesvinet, polten og soen.

Hidtil har man anvendt en helhedsscore til at vurdere, hvilke dyr der er bedst styrkemæssigt. Men avlsteknikerne giver også altid styrkebedømmelser for underkategorierne forpart, bagpart og ryg, og det har nu vist sig, at en ny metode kan sikre en endnu bedre udnyttelse af alle informationerne om grisens styrke.

”Den forbedrede styrkeegenskab er bedre til at skelne mellem dyrene, og dermed vil de stærkeste grise lettere og mere sikkert kunne udvælges som forældre til de næste generationer i avlsprogrammet. Vi har nemlig set, at den nydefinerede styrkeegenskab, hvor informationerne fra underkategorierne kombineres med helhedsscoren af grisen, har den maksimale genetiske varians og dermed en højere arvelighed sammenlignet med helhedsscoren alene,” siger Birgitte Ask, som er chefforsker i Avl & Genetik, SEGES Svineproduktion.

God styrke sikrer lang holdbarhed

Styrke har siden 1995 indgået som en egenskab i avlsmålet for soracerne DanBred Yorkshire og DanBred Landrace, samt for orneracen DanBred Duroc. En god styrke hos grisen mindsker udsættelsen af dyr på grund af ben- og rygproblemer og sikrer bedre dyrevelfærd hos grisen, men også en højere indtjening hos landmanden.

Med den nye metode forøges arveligheden og prædiktionsevnen med 10 % i forhold til den tidligere styrkeegenskab, så arveligheden – det vil sige, den del af forskellene mellem dyr, der skyldes gener og ikke miljø - nu er på op til 22 %. Den forbedrede metode til at evaluere dyrenes arvelige anlæg for styrke æn-drer ikke på egenskaben i avlsmålet, men giver blot en forbedret udnyttelse af den eksisterende genetiske variation i avlsdyrene. Metoden forventes at blive implementeret i sommeren 2019 og at den resulterer i en øget avlsfremgang for styrke på 2 til 5 %.