13. juni 2019

Fødevarestyrelsen: Husk at tjekke E-boks

I forbindelse med kontrol af svineflytninger og CHR-registreringer, vil der ved uoverensstemmelser mellem databasen for svineflytninger og CHR blive sendt brev til ejers E-boks.

Fødevarestyrelsen foretager kontrol af danske svinebesætninger, hvor de lige nu har fokus på svineflytninger og registreret data i CHR.

Hvis der er uoverensstemmelse imellem registrerede flytninger og data i CHR, vil ejeren af besætningen automatisk få et brev i E-boks. Det er nyt, at brevet kommer her. Derfor er det vigtigt, at du løbende tjekker din virksomheds E-boks for meddelelser. Afhængig af tilbagemeldingen fra dig gives enten en indskærpelse/et påbud, eller sagen afsluttet på baggrund af besætningsejers forklaring og evt. rettelser i databasen.

Bliver der givet en indskærpelse/påbud, vil besætningsejer skulle betale for den efterfølgende administrative kontrol efter Fødevarestyrelsens gældende takst.

HUSK!

Du kan med fordel bruge Fødevarestyrelsens app ”Flytning af svin”.

Herfra kan du registrere flytninger via smartphone.