27. juni 2019

SAF giver tilskud til DANISH Transportstandard

En bevilling fra Svineafgiftsfonden har sikret, at direkte brugerbetaling via faktura for DANISH Transportstandard bliver sat ned eller helt fjernet. Alle danske svineproducenter vil fortsat bidrage økonomisk til smittebeskyttelsen via DANISH Transportstandard, men størstedelen opkræves af Svineafgiftsfonden.

Svineafgiftsfonden (SAF) har netop besluttet at dække en del af driften af DANISH Transportstandard, hvilket gør, at opkrævningen for vask bliver ændret. Bevillingen betyder at opkrævningen fra eksportører af grise via faktura falder fra 0,70 kr. til 0,26 kr. per gris for andet halvår af 2019, mens resten bliver finansieret af midler fra Svineafgiftsfonden.

I april 2019 blev det varslet, at der pr. 1. juli 2019 træder en ny betalingsmodel i kraft, der skal sikre finansieringen af DANISH Transportstandard. Betalingsmodellen blev dannet på baggrund af en bred aftale mellem Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier.

I aftalen blev der aftalt en fordelingsnøgle, som hed 60/40 for henholdsvis eksportgrise og DK-grise. Med tilskuddet fra Svineafgiftsfonden er fordelingsnøglen den samme, men producenter af grise til salg i Danmark vil ikke blive opkrævet direkte fra SEGES via faktura, da betalingen bliver dækket af midler fra Svineafgiftsfonden.

”DANISH Transportstandard er et af de vigtigste midler, vi har til at opretholde den høje sundhed, vi har i dansk svineproduktion. Ved at vaske og desinficere grisetransporter, når de kommer til Danmark, får vi minimeret risikoen for udefrakommende smitte. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu har ro på den fremadrettede betaling for grænsevask, og alle bidrager kollektivt til at holde risikoen for smitte ude,” siger Erik Larsen, formand for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion.

Det betyder tilskuddet

Fra den 1. juli 2019 justerer SEGES opkrævningen for eksporterede grise, så den nedsættes fra de nuværende 0,70 kr. til 0,26 kr. per gris i andet halvår af 2019. Soholdere og slagtesvineproducenter vil ikke blive opkrævet de tidligere varslede 8,58 kr. pr. årsso og 0,26 kr. pr. slagtesvin gennem SEGES. Denne opkrævning dækkes ind af SAF-midler, så fordelingsnøglen stadig er de aftalte 60/40.