11. juli 2019 | Opdateret 8. august 2019

Nominér inden 15. august 2019

Kender du en griseproducent, som gør en særlig indsats for dansk griseproduktion? Så indstil ham eller hende til prisen ”Årets særlige indsats”.

”Der findes utroligt mange passionerede og dygtige griseproducenter i Danmark. Og det kan vi godt være stolte af. Og derfor vil vi gerne fremhæve nogle af dem, der gør en særlig indsats for dansk griseproduktion,” siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Vi skal sikre, at vi også i fremtiden er blandt de bedste i verden – både hvad angår dyrevelfærd, innovation og bæredygtighed.

”Dét kræver, at der er nogen, der gør en særlig indsats. Nogen, der tør være foregangsmand eller -kvinde. Nogen, der tænker innovativt,” siger Erik Larsen.

Indstil nu

Hvad enten du er landmand, konsulent, dyrlæge, familie eller på anden måde har en relation til en dygtig svineproducent, kan du indstille til prisen.

Den kan ske inden for følgende fire kategorier:

  • Hele haler
  • Den gode arbejdsplads
  • Løsgående, diegivende søer
  • Andet

Der lægges især vægt på god ledelse, den gode rollemodel og en sund økonomi.

Prisen for den særlige indsats offentliggøres på Svinkongres 2019 i Herning.