18. juli 2019

Har du set rystegrise?

SEGES Svineproduktion søger besætninger, som har problemer med rystesyge.

SEGES Svineproduktion er ved at undersøge forekomsten af såkaldt Atypisk porcin pestivirus (APPV) hos pattegrise med rystesyge. Vi søger derfor ti besætninger, hvori der forekommer symptomer i form af pattegrise med rystesyge. Helt konkret udmærker rystesygen sig ved ufrivillige muskelsammentrækninger, hvilket kendetegnes ved, at grisen ryster over hele kroppen.

SEGES Svineproduktion tager blodprøver fra fem pattegrise i hver besætning, som derefter bliver undersøgt. SEGES Svineproduktion dækker udgiften.

Hvis du kender til besætninger eller selv har problemer med lejlighedsvis forekomst af pattegrise med rystesyge, så kontakt gerne Kasper Pedersen på kape@seges.dk eller mobil: +45 42 42 46 35.

På forhånd tak for hjælpen og rigtig god sommer.