24. juli 2019

Lempelse af reglerne om indberetning

Fødevarestyrelsen har besluttet, at der kan laves én samlet indberetning for flytninger af svin, under forudsætning af, at nogle kriterier er overholdt.

Nu bliver det en smule nemmere at indberette flytning af grise, hvis de flyttes samme dag, med samme transportmiddel og mellem de samme to bedrifter.

Fødevarestyrelsen har nemlig lempet reglerne for indberetning. Du skal blot kunne sige ja til følgende fire krav: 

flytningerne er nationale
flytningerne sker samme dag
flytningerne foretages med samme transportmiddel
flytningerne er mellem de samme to besætninger

Der skal indberettes det samlede antal dyr, som er flyttet, og tidspunktet skal være tidspunktet for den første flytning på dagen.
Da én samlet indberetning af svineflytninger kun kan finde sted på ovenstående premisser, vurderes sporbarheden i forhold til smitsomme husdyrsygdomme at være uændret.