31. juli 2019

Ingen grise fra samlesteder til DANISH-besætninger

SEGES påpeger, at der ifølge DANISH Produktstandard ikke må flyttes grise fra samlesteder til DANISH-godkendte besætninger.

I forbindelse med at Fødevarestyrelsen gennemfører stikprøvebaseret kontrol med dyretransporter inden afgang for at sikre, at dyrevelfærden er i orden – også ved kørsel under høje temperaturer – kan det forekomme, at der er grise, der opholder sig længere tid end ellers planlagt på samlesteder. Det kan give anledning til at grise, der skulle være sendt videre fra samlestedet, bliver sendt til nye destinationer i ind- og/eller udland.

I den forbindelse understreger SEGES, at DANISH Produktstandard ikke tillader at grise, der har været i kontakt med et samlested, flyttes til en DANISH-godkendt besætning. Hvis det sker, vil den DANISH-godkendte modtagerbesætning omgående miste sit DANISH-certifikat, hvilket får store konsekvenser for afsætning af besætningens grise.

Det anbefales i stedet, at man til de ”strandede grise” finder alternative modtagerbesætninger i udlandet eller en tom stald i Danmark.

 

Kontakt eventuelt DANISH-afdelingen på 33 39 44 31, hvis du har spørgsmål.